اخبار و اطلاعیه ها

طبق قوانین جدید: ۱٫شرط سود اور بودن تجارت و مدیریت تمام وقت منتفی شده است. ۲٫قانون الزام به مصاحبه برای متقاضیان برداشته شده است.

ادامه »

توصیه های مهم هنگام مراجعه برای مصاحبه»

۱- نسخه های اصل و کپی مدارکی را که قبلا فرستاده اید با خود به همراه داشته باشید، مثل مدرک تحصیلی، سابقه کار، ازدواج، نتیجه امتحان زبان، پاسپورت و .. ۲- حداقل یک ساعت قبل در محل حضور یابید. ۳- از شما حتما درباره نوع رشته تحصیلی و مسئولیت های شما در مشاغلی که داشته [...]

پارامتر های امتیاز بندی در روش تخصصی استان کبک :»

پارامترها امتیاز سن ۱۶ آموزش ۲۸ زبان ۲۲ سکونت در کبک ۵ فرزند ۸ استقلال مالی ۱ انطباق با محیط اجتماعی جدید ۶ درخواست کار ۱۰ سابقه کار ۸ وجود خویشاوند ۳ حداقل امتیاز ضروری : متقاضی غیر متاهل ۵۵ متقاضی متاهل ۶۳

برخی از سایت های رسمی دولت فدرال کانادا :»

سایت رسمی تورونتو                                          www.toronto.ca سایت رسمی ونکوور                                      www.vancouver.ca سایت رسمی مونترال             [...]